| Stichting CultuurFonds Oldenzaal | Boterstraat 14 | Oldenzaal | 7571 EB |
Ondersteunt cultuur in Oldenzaal
STICHTING CULTUURFONDS OLDENZAAL
ANBI

Naam

Stichting CultuurFonds Oldenzaal Deze stichting is een voortzetting van de Stichting CultuurFonds de Hof. De wijziging van de naam dateert van 16 november 2022 en is notarieel vastgelegd. De stichting is erkend als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN Kamer van Koophandel 8565 23 975 663 798 81, de bestuursleden zijn inschreven in het UBO-register Contactgegevens Aantal medewerkers Secretariaat: e-mail secretaris Geen Statutair bestuur Wim van Beurden, voorzitter Loek Smidt, secretaris/penningmeester Kor Jolink, organisatie adviseur Beleidsplan Het beleid is er op gericht om podiumkunsten in Oldenzaal te ondersteunen en meer mogelijk te maken met een financiele ondersteuning. De stichting is actief in Nederland. Beloningsbeleid Statutair ontvangen de bestuursleden geen beloning. Wel kan een vergoeding voor gemaakte onkosten worden toegekend. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Vrijwilligers kunnen een fiscaal vrijgestelde vergoeding ontvangen. Doelstelling Stichting CultuurFonds Oldenzaal heeft als doel het doen van bijdragen en/of het verstrekken van financiele ondersteuning ten behoeve van de uitvoering van algemeen toegankelijke culturele activiteiten, waarvan de uitvoering plaatsvindt in niet door of door tussenkomst van de overheid gesubsidieerde gelegenheden in Oldenzaal. Van bijdragen en van financiele ondersteuning zijn uitgezonderd (culturele) activiteiten met een religieus karakter en van de overheden. Jaarverslagen en financiele verantwoordingen Verslag van de activiteiten per jaar: 2017, 2018, 2019, 2020, op te vragen bij het secretariaat Financiele verantwoordingen per jaar: 2017, 2018, 2019, 2020, op te vragen bij het secretariaat Vanaf het jaar 2021 wordt het verslag van de activiteiten en de financiele verantwoording vermeld conform het model van de Belastingdienst/ANBI. Hier te downloaden. 2021, 2022, 2023