| Stichting CultuurFonds Oldenzaal | Hofmeijerstraat 52 | Oldenzaal | 7571 DE |
Ondersteunt cultuur in Oldenzaal
STICHTING CULTUURFONDS OLDENZAAL
Schenken

Geef aan cultuur

Periodiek schenken Belastingvoordeel en periodiek schenken De Stichting CultuurFonds Oldenzaal heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan de cultuur in Oldenzaal. U kunt uw schenking aftrekken van de inkomstenbelasting. Om maximaal gebruik te maken van belastingvoordelen kunt u een periodieke schenkingsovereenkomst met ons afsluiten. Door periodiek te schenken wordt uw gift namelijk volledig aftrekbaar. Neem hiervoor contact op met onze penningmeester en stuur een mailtje. U legt uw gift dan voor tenminste vijf jaar vast. Extra voordeel met de multiplier De Geefwet maakt extra belastingvoordeel mogelijk door in de belastingaangifte gebruik te maken van de culturele multiplier. U kunt hiermee jaarlijks 25% meer opgeven aan de Belastingdienst dan het werkelijk geschonken bedrag, met een maximum van 5.000 Euro per jaar. U kunt dus op deze manier ten hoogste 1.250 Euro per jaar extra in aftrek brengen. Let wel, dit bedrag geldt ook als maximum als u gezamelijk aangifte doet. (Let op: deze bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast). Bent u geinteresseerd? Neem dan contact op met de penningmeester van de Stichting CultuurFonds Oldenzaal via mail met het verzoek contact te willen opnemen. Klik hier voor het e-mail adres.
Note: Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) begrensd tot 250.000 Euro per kalenderjaar.